Modne płaszcze i kurtki na jesień

Płasz­cze dam­skie to idealne okry­cie wierzch­nie na jesień, które po­ma­ga każ­dej z nas wal­czyć z ka­pry­śną po­go­dą. Są ele­ganc­kie i sty­lo­we, wy­god­ne i prak­tycz­ne. Naj­po­pu­lar­niej­szy fason wśród dam­skich płasz­czy to wy­my­ślo­ny przez Bry­tyj­czy­ków trencz, który z se­zo­nu na sezon przy­bie­ra na sile. Jed­nak ro­dza­jów płasz­czy jest znacz­nie, znacz­nie wię­cej! Zobaczcie nasze propozycje. Jeśli nie jesteście fanami płaszczy jako alternatywe przygotowałyśmy dla Was zestawienie modnych kurtek.

Foto: East News

Tematy:

Nieprawidłowy email