Moda w rozmiarze XL

Moda po­ko­cha­ła roz­miar XL. Coraz wię­cej w skle­pach odzie­ży dam­skiej w du­żych roz­mia­rach. Su­kien­ki, gar­son­ki, spodnie, ma­ry­nar­ki - wszyst­ko dla ko­biet plus size, które chcą wy­glą­dać nie tylko do­brze, ale i mod­nie. In­spi­ra­cji szu­kaj na VU MAG-u!

Foto: Zalando

Tematy:

Nieprawidłowy email