Mogą być na szpil­ce, na słup­ku lub na ko­tur­nie. Mogą być zro­bio­ne ze skóry, tka­ni­ny lub eko­skó­ry. Uwiel­bia­ne szcze­gól­nie je­sie­nią i zimą, a te ażu­ro­we czy z od­kry­tym no­skiem to pro­po­zy­cja także na wio­snę czy zim­niej­sze lato.

Foto: East News

Zobacz nasze propozycje!

Tematy:

Nieprawidłowy email