Indonezja oczami Tomaszewskiego

Od 4 kwietnia w warszawskiej Leica Gallery można oglądać wystawę fotografii Tomasza Tomaszewskiego „Sugar Town”. Zdjęcia, które są efektem podróży artysty do Indonezji, opowiadają historię małego miasteczka, którego życie koncentruje się wokół produkcji cukru.

Zdjęcia vuMag BlueServices

Holenderska fundacja Noorderlicht zleciła sześciu fotografom (są wśród nich: Alejandro Chaskielberg, James Whitlow Delano, Ed Kashi, Carl de Keyzer, Tomasz Tomaszewski, Francesco Zizola) przygotowanie raportu fotograficznego dotyczącego produkcji cukru w byłych koloniach holenderskich oraz krajach, z którymi Holandia miała ekonomiczne powiązania.

Zdjęcia vuMag BlueServices

„Mnie powierzono dokumentowanie fabryk cukru na Jawie oraz codziennego życia cukrowego miasteczka. Prezentowane zdjęcia są fragmentem tego, co udało mi się uwiecznić w ramach powierzonego zadania. To było jak podróż do przeszłości. Znalazłem się wśród maszyn parowych i archaicznych narzędzi, które 100 lat temu przywieźli na Jawę Holendrzy. Wiele z nich było zepsutych. Robotnicy w fabryce pracowali bez ubrań ochronnych, na bosaka. Jednak mimo panującego tu rozgardiaszu, upału sięgającego 100 stopni i ogromnej wilgotności powietrza, produkcja toczyła się. To była dla mnie lekcja, żebym nigdy nie oceniał rzeczy po ich wyglądzie …” – opowiada Tomasz Tomaszewski.

Zdjęcia vuMag BlueServices

40 czarno-białych obrazów tworzących wystawę to opowieść nie tylko o produkcji cukru, ale przede wszystkim historia ludzi i ich życia w cieniu fabryk. Dynamiczne życie uchwycone w decydujących momentach. Pot i znój fizycznej pracy zderzony z wesołością przaśnych lunaparków oraz beztroską dzieci szukających ochłody i zabawy w mętnych wodach basenów i rzeczek.

Zdjęcia vuMag BlueServices

Tomasz Tomaszewski – urodzony w 1953 roku. Absolwent ASP w Warszawie, członek ZPAF, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji Image Collection w Waszyngtonie oraz American Society of Magazine Photographers. Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje zdjęcia zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych magazynach zagranicznych. Wydał kilka książek autorskich oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych. Autor wielu wystaw indywidualnych. Laureat polskich oraz międzynarodowych nagród fotograficznych. Od dwudziestu pięciu lat współpracuje z magazynem „National Geographic,” w którym opublikował 18 esejów fotograficznych, a od roku 1999 jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

Zdjęcia vuMag BlueServices
Zdjęcia vuMag BlueServices

Tomasz Tomaszewski „Sugar Town”

Leica Gallery, Warszawa

Wernisaż: 4 kwietnia, g. 19

4 kwietnia – 15 maja

Tematy:

Nieprawidłowy email