Dwa akty Jaremianki

Jedna z bardziej charyzmatycznych osobowości artystycznych XX wieku, polska malarka, rzeźbiarka i scenografka. Twórczość Marii Jaremy można będzie wkrótce oglądać w katowickim Rondzie Sztuki.

Zdjęcia vuMag BlueServices

W ramach XXI Festiwalu Ars Cameralis w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach zaprezentowana zostanie wystawa „Jaremianka: pasja i konsekwencja. Wystawa w dwóch aktach”. Jak sugeruje tytuł, przewidziane są dwie odsłony ekspozycji a jej kuratorem honorowym będzie syn artystki. Wszystko co ujrzymy w salach galerii, będzie stanowić próbę ukazania jej świadomej drogi twórczej od rzeźby do malarstwa abstrakcyjnego.

Maria Jarema była założycielką I i II Grupy Krakowskiej, jak też eksperymentalnego teatru plastyków Cricot I i Cricot II, powołanego do życia przez jej starszego brata, Józefa Jaremę. W latach 1929–35 była studentką krakowskiej ASP, gdzie wybrała pracownię rzeźby prowadzoną przez Xawerego Dunikowskiego, który bardzo szybko docenił zdolności oraz talent młodej artystki.

Zaczynała od rzeźbiarskich kompozycji, wyróżniających się zwartą i wyrazistą konstrukcją silnie inspirowaną naturą, następnym krokiem było maksymalne uproszczenie formy na rzecz ekspresji i podkreślania jej relacji z przestrzenią. Lata wojny okazały się dla niej przełomowymi. Po tym okresie prawie zrezygnowała z twórczości rzeźbiarskiej (w dużym stopniu było to uwarunkowane utrudnieniami w dostępie do materiałów), a poświęciła się malarstwu, scenografii i grafice.

Do najsłynniejszych jej prac należą cykle obrazów i monotypii abstrakcyjnych, przeważnie jednak stanowiących aluzję do rzeczywistości. Eksperymenty te oparte na transformacji rzeczywistości i defiguracji, wyznaczyły nowy kierunek jej poszukiwań twórczych. Zaczęła dominować fascynacja ruchem wyrażana kolorem i bryłą. Prawie wszystkie kompozycje zbudowane są z płaskich, przenikających się, półprzezroczystych, często okonturowanych form o klarownych, napiętych i giętych zarysach.

Maria Jarema świadomie dążyła do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego i warsztatowego, zmierzając do integracji sztuk, szukała powiązań między plastyką, teatrem, muzyką. Traktowała te dziedziny jako obszar działań silnie zindywidualizowany, a w jej pracach widoczna jest wyraźna chęć odnalezienia własnego rytmu, siły i dynamizmu. Koniecznie zarezerwujcie czas na podróż do Katowic!

„Jaremianka: pasja i konsekwencja. Wystawa w dwóch aktach”

Galeria Rondo Sztuki, Katowice

AKT 1: 25 stycznia –17 lutego

AKT 2: 1 marca – 24 marca

Tematy:

Nieprawidłowy email